SKOGSBRUK. Stiftelsen Skånska Landskap (SSL) har besökt JGA:s sågverk i Linneryd (26/9), då ett av stiftelsens uppdrag är just egendomsförvaltning/skogsbruk. Den guidade turen gjordes av vd Claes Andersson, som är fjärde generationen i ägarfamiljen. Företaget startades 1928 och sågar 80 procent gran och 20 procent tall, som konstruktionsvirke (t ex takstolar). SSL har upphandlat en ny entreprenör för egendomsförvaltningen: Skånetimmer AB, som är en inköps- och avverkningsorganisation och ägs sedan 2012 av JGA:s sågverks moderbolag.

– Det är mycket intressant att få följa processen från stock till plank och väldigt givande att få ta del av Skånska landskaps uppdrag i praktiken på det här sättet, säger Charlotte Wachtmeister (M), ordförande i Skånska Landskap. Då ett av våra uppdrag bland annat är att se till att stiftelsen sköter sina egna och förvaltade marker på bästa sätt, är det viktigt att vi får information om hur arbetet med Skånetimmer faktiskt fungerar.

Skånska Landskap är en stor markägare i Skåne och äger drygt 2 300 hektar skog, åker och övrig mark som även är tillgängliga för allmänheten. Skånska Landskap har som ett av sina uppdrag att bedriva skogsbruk, som tar hänsyn till miljön och sociala värden, och där del av avkastningen satsas på natur‐ och kulturmiljövård och utveckling av våra strövområden. Med under dagen från Alliansens sida var även Magnus Grill (L).

Camilla Andersson