KEFU. Regionråd Anna Mannfalk (M), deltog under fredagen den 27 sep. på KEFU dagen som denna gång handlade om digitalisering och AI. Flera forskare presenterade tankar kring digitaliseringens genomförande, hinder och möjligheter.  Region Skåne var med och presenterade SDV och hur man ser på och arbetar för en sammanhållen vårdinformation. Med ett system ökar säkerheten både vård- och driftsmässigt samt kommer att underlätta både för personal, patienter och anhöriga. Flera talare påpekade att lagstiftning måste anpassas för att möjliggöra nya användningsområden och att digitalisering inte handlar om tekniken utan att använda teknik som ett verktyg för att göra saker bättre, säkrare och effektivare.

− Att som patient kunna vara en del av sin vård och fortleva sitt liv utan att behöva anpassa sig till att besöka vårdinrättningar, är en viktig möjlighet. Kroniker skall kunna lämna prover och göra uppföljningsmätningar via digitala hjälpmedel vilket kommer ge en helt annan frihet att vara i sin vardag mitt i livet med jobb, familj och fritidssysselsättningar. Våra kroniker behöver idag sätta vardagslivet på paus alltför ofta för provtagning, läkarbesök och ständiga uppföljningar. Med digitaliseringens hjälp kan denna patientgrupp leva ett fullgott liv med minimala störningsmoment. Att kunna skicka sina data till läkaren och få en digital återkoppling kommer innebära mycket större frihet i vardagslivet. Dessutom frigörs tid från fysiska besök som kommer andra patienter tillgodo., säger Anna Mannfalk. 

Theresa Lindahl