Prehospital Akut Psykiatri (PAP), eller psykiatriambulansen som den kallas för i folkmun, var på fredagen den 27 september och besökte psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Psykisk ohälsa är en sjukdom, inte ett polisärende. Därför genomför Region Skåne ett pilotprojekt med en prehospital enhet med specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor. Projektet startar i mitten av november och omfattar kommunerna Trelleborg, Malmö, Skurup, Vellinge och Svedala.

Projektet syftar till att skapa ett kunskapsunderlag för att avgöra om PAP-enheten bidrar med ett bättre prehospitalt omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa och om verksamheten i så fall ska permanentas och införas över hela Skåne.

− Det viktigaste med denna bil är vilken kompetens som finns för patienten, med bästa möjliga bemötande och omhändertagande blir det mer rätt från början. Att komma på rätt vårdnivå och inte hamna mellan stolar är viktigt i denna satsning, säger Per Einarsson, ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Erika Ohrlander