SAMARBETE. Idag har sjukhusstyrelserna i Ängelholm och Helsingborg träffats för att fördjupa och förbättra det samarbete som redan finns i nordvästra Skåne.

Det gemensamma mötet är ett första steg på vägen mot nya konkreta åtgärder. Känslan efter mötet är att det nu finns en unik möjlighet att gemensamt leverera åtgärder som stärker patienternas makt och ökar nordvästskåningarnas möjlighet att få tillgång till god och trygg vård i tid.

Sjukhusstyrelserna i Ängelholm och Helsingborg ser framemot det fortsatta arbetet och att efterhand kunna presentera vad man kan göra – och kommer att göra – tillsammans i nordvästra Skåne.

Erik Hedenborg Bonde