FOLKHÄLSA. Under 2020 kommer Skåneidrotten och Region Skåne att tillsammans fortsätta satsningen på Senior Sport School. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i hela Skåne. De tre senaste åren har Senior Sport School aktiverat drygt 3 300 personer över 60 år i 31 skånska kommuner.

– Senior sport school är ett bra exempel på samarbete mellan Region Skåne, Skåneidrotten och kommunerna som möjliggör ett aktivt liv oavsett ålder, säger Anna Jähnke (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Senior sport school innebär 12 veckors schemalagda träffar under en termin och ger deltagarna möjlighet att testa på olika aktiviteter som till exempel styrketräning, laga hälsosam mat och få utbildning i hjärt- och lungräddning.

Magnus Ekblad