TILLSAMMANS MOT BROTT. I samband med regionstyrelsens senaste sammanträde (5/9) bjöd Allians för Skåne in övriga partier till samtal för ett tryggare Skåne. I tisdags (24/9) träffades partierna för första gången.

– Vi har sett en ökande oro i Skåne kopplad till hot och våld. Detta drabbar även vår verksamhet. Antalet våldsamma incidenter i kollektivtrafiken ökar, det är stökigt på akutmottagningarna och företagare utsätts för hot, stöld och utpressning vilket påverkar näringslivsutvecklingen negativt. Därför är det mycket välkommet att vi nu har inlett samtal för ett tryggare Skåne, säger samtalsledaren Anna Jähnke (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

I trygghetssamtalen deltar två representanter från sju av regionfullmäktiges åtta partier. Vänsterpartiet deltar inte, eftersom de inte ”är intresserade av att delta i den här typen av förutsättningslösa samtal givet de politiska tongångarna just nu där delar av de inbjudna partierna ökar otryggheten i samhället snarare än minskar den.”

– Jag är skeptisk till att gå in och diskutera tryggheten i Skåne med partier som SD som är ett parti som piskar upp motsättningar i samhället på ett sätt vi inte ställer oss bakom, säger regionrådet Sara Svensson (V) till Kristianstadsbladet.

– Partiet är rasistiskt, föraktar människor och producerar otrygghet, förklarade Mikael Persson (V) för Kristianstadsbladets politiska redaktör Carolin Dahlman.

Nästa samtal genomförs den 5 november, med följande deltagare:

Carl Johan Sonesson (M), regionråd
Anna Jähnke (M), regionråd
Gilbert Tribo (L), regionråd
Louise Eklund (L). regionråd
Annette Linander (C), regionråd
Birte Sandberg (C), regionråd
Per Einarsson (KD), regionråd
Anders Lundström (KD), regionråd

NN (S)
NN (S)
Niclas Nilsson (SD), regionråd
Marlen Ottesen (SD), regionråd
Mätta Ivarsson (MP), gruppledare
Thomas Hansson (MP), ledamot i regionala utvecklingsnämnden

Jonas Duveborn