UTVECKLING. Dialys, ultraljud för medicinsk användning och nikotintuggummi är exempel på framsteg som har utvecklats inom Region Skåne. Hälso- och sjukvården är beroende av att man bedriver god forskning. Region Skåne arbetar därför för att främja forskning och utveckling i Skåne och bedriver kliniska studier tillsammans med universitet, högskolor och näringsliv.

Tillsammans med Lunds universitet och Malmö universitet ger region Skåne också ut en tidning, en webbplats samt podcasts. Där man på ett enkelt, informativt och sakligt sätt informerar om den forskning som bedrivs inom medicin och hälso- och vårdvetenskap.

Är man intresserad av den forskning som bedrivs och nya upptäcker kan läsa mer på sajten Vetenskap & hälsa.

Theresa Lindahl