TILLGÄNGLIGHET. Allians för Skåne fortsätter arbetet med att korta köer och öka tillgängligheten i vården, vilket också har lett till ett gott resultat inom flertalet områden för sjukhuset i Kristianstad.

 – Verksamhetsmässigt är vi det sjukhus som producerar mest och har lägst köer, säger Patrik Holmberg (C), ordförande för sjukhusstyrelsen CSK .

 – Det är mycket glädjande att tillgängligheten för de skåningar som söker vård på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) fortsätter att förbättras, säger vice ordförande för sjukhusstyrelsen CSK Dan Ishaq (M).

Utöver tillgängligheten finns det flera punkter att lyfta ur verksamhetsberättelsen när det talas om CSK. Bland annat rankas hjärtsjukvården som tvåa i Sverige enligt nationellt kvalitetsregister. CSK räknas även bland de bästa sjukhusen i Sverige när det kommer till trycksårsmätningen.  Vid vårdrelaterade infektionsmätningen är CSK bästa akutsjukhuset i Skåne och tillgänglighet till operation och mottagning förbättras kontinuerligt. Även sjuksköterskestudenternas verksamhetsförlagda utbildning rankas av Vårdförbundet som bäst i Sverige och CSK hamnar på plats 3 av 67 sjukhus på AT-rankingen av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF).

Många av de mätbara parametrar som görs visar på gröna siffror, men fortfarande går CSK back. För att få en budget i balans har sjukhuschefen Johan Cosmo nu fått i uppdrag att göra en handlingsplan och konsekvensanalys, som kommer att presenteras för styrelsen senare i höst.

Camilla Andersson