LEDARSKAP. I samband med personalnämndens sammanträde den 24 september delades Region Skånes ledarskaps pris 2019 ut. Mottagare av priset är David Piros, sektionschef för ST-läkarna inom intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus. Han har medarbetaransvar för 40 ST-läkare, hälften placerade i Lund och hälften i Malmö, och ansvarar bland annat för verksamhetsområdets övergripande patientsäkerhetsprocesser.

Motiveringen beskriver bland annat hur han har etablerat en tydlig struktur med samarbete mellan Lund och Malmö för att på så kort tid som möjligt och med tydligt målfokus uppnå utbildningsmål genom tjänstgöring på båda orter.

Personalnämndens ordförande Pontus Lindberg (M) delade ut priset på 50 000 kronor, som ska gå till en utvecklingsinsats för chef och medarbetare i verksamheten, med hela nämnden på plats.

Helena Nanne