VACCIN. HPV, humant papillomvirus, kan kopplas till en rad cancerformer som drabbar både kvinnor och män. Varje år drabbas över 300 män och över 700 kvinnor i Sverige av HPV-relaterad cancer, bland annat i underlivet och mun- och halsregionen.

För tre år sedan fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda om pojkar också ska erbjudas HPV-vaccin. Myndigheten kom fram till att så borde ske. Vaccinationen kan förebygga allvarlig sjukdom, är hållbar ur ett medicinetiskt perspektiv och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt.

Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas tre fjärdedelar av all cancer som orsakas av HPV kunna förebyggas med dagens vaccinationsprogram för flickor och ytterligare 120 cancerfall per år kan förhindras om även pojkar vaccineras.

I onsdags (18/9) kom beskedet från regeringen att HPV-vaccin nu kommer att inkluderas för unga pojkar. Ett besked som har tagits emot väl bland många och i synnerhet Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

– Jag har engagerat mig länge i denna oerhört viktiga fråga och välkomnar att regeringen äntligen fattar beslut om HPV-vaccin för unga pojkar. Alldeles för många pojkar och män drabbas av olika cancerformer som en följd av HPV. Nu är vi i Region Skåne ännu bättre rustade, säger Gilbert Tribo.

– Det finns klara och tydliga fördelar med HPV-vaccin, därför är det beklagligt att det har dröjt så länge. Med HPV-vaccinen kan vi nu förebygga alltfler dödliga sjukdomar, avslutar Gilbert Tribo.

Amir Jawad