INTEGRATION. I onsdags (18/9) gav världshälsoorganisationen WHO Europa ut en rapport som belyser migranters hälsa. I rapporten finns ett antal vetenskapliga artiklar, varav en handlar om Partnerskap Skånes arbete med att erbjuda samtliga nyanlända samhälls- och hälsokommunikation på sitt eget modersmål, en modell som har fått nationell spridning. För närvarande utbildas 200 samhällskommunikatörer runt om i landet i samhälls- och hälsokommunikation.

– Nyanländas etablering och möjligheter till hälsa och delaktighet är en av våra viktigaste frågor för att säkra framtidens behov av kompetens och arbetskraft. Den modell som vi i Skåne gemensamt har tagit fram har visat sig vara ett väldigt klokt sätt att arbeta på, säger Annika Annerby Jansson (M), ordförande i regionfullmäktige, Region Skåne

Partnerskap Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och EU, som inleddes 2008. En central fråga för Partnerskap Skåne är hälsans betydelse för möjligheterna till en lyckad etablering av nyanlända.

Jonas Duveborn