UPPFÖLJNING. Siffrorna inför Region Skånes delårsbokslut för de första åtta månaderna 2019 visar ett trendbrott: Till skillnad från de senaste åren följer utfallet det budgeterade. Kostnadsutvecklingen hålls på rimlig nivå och ligger nu på under fem procent. Prognosen på ett årsresultat kring 850 miljoner kronor visar att regionen inte fullt ut når den budgeterade miljarden i överskott, men inte långt därifrån. Prognosen efter augusti är mer än 400 miljoner kronor bättre jämfört med i maj.

– Det är mycket arbete som ligger bakom detta, och det känns skönt att det ger utdelning, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Samtidigt återstår mycket arbete, det är viktigt att regionen visar ett överskott i denna storleksordning: Det är avgörande bland annat för om vi ska klara de stora investeringar i nya och renoverade sjukhusbyggnader som vi står inför.

– Inte minst är det glädjande att Skånes universitetssjukhus SUS i Lund och Malmö nu går åt rätt håll, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Sjukhuset är en så stor del av regionens verksamhet att det är avgörande att vi lyckas både utveckla vården och klara ekonomin. 

– Att budgeten hålls är en grundförutsättning för att vi ska kunna komma framåt med det viktiga förändringsarbete av vården, säger regionrådet Annette Linander (C). Den nära vården byggs ut och digitaliseringens möjligheter utnyttjas. Sedan är det utmärkt både för vår budget och Skånes miljö att Skånetrafiken utvecklas så positivt.

– Det är mycket kvar att göra. En stabilare ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna göra de satsningar som behövs för att korta köer och angripa växande behov inom bland annat psykiatrin, säger regionrådet Per Einarsson (KD).

Peter J Olsson