KULTUR. Magnus Lunderquist (KD), ordförande i kulturnämnden, besökte den 10 september Ifö center i Bromölla tillsammans med Cristina Glad (L), 1:e vice ordförande i kulturnämnden, och Susanne Bäckman (L).

Gruppen fick en trevlig rundvisning av projektledaren och konstnären Teresa Holmberg, som berättade om Ifö Centers historia, samt de utmaningar och möjligheter som centret upplever och ser. Att potentialen hos Ifö Center är stor och möjligheterna många står klart. Det här är en enorm anläggning (området är på hela 4500 m2) och här arbetar människor som brinner för konst och kultur.    

De gamla fabrikslokalerna, som utgör Ifö Center, pryds utanpå av ett växande antal väggmålningar. Verken håller hög klass och är gjorda av internationellt erkända konstnärer som ROA och Vera Bugatti.

Under rundvandringen fick vi också chans att prata närmare med flera av konstnärerna som är verksamma på Ifö Center. En av dessa var Sebastian Blomqvist som precis haft sin utställning i den konsthall som finns inne i Sparbankshallen, bredvid Ifö Center. Blomqvists skulpturer för tankarna till antiken och renässansen, men materialet han använder är inte den klassiska vita marmorn utan istället wellpapp. Kontrasten mellan det tidlösa och det tillfälliga är fascinerande och det konst- och hantverksskickliga slutresultatet imponerande.

Imponerande är också Ifö Center som helhet. Och det är glädjande att se att verksamheten, som uppbär stöd från Region Skåne, utvecklas på ett sätt som är till stort gagn för konst- och kulturlivet i nordöstra Skåne och regionen som helhet.

Erik Hedenborg Bonde