VERKSAMHETSBESÖK. I onsdags (11/9) var regionråd Anna Mannfalk (M) på verksamhetsbesök på HMC (Hälsomedicinskt center) i Lomma. Denna privata aktör har tre filialer i Skåne där man har en varierad patientgrupp i alla åldrar men där filialen i Lomma kan sägas bestå mest av människor som befinner sig mitt i livet. Anna ville höra mer om deras arbete, hur de arbetar med tillgängligheten samt vilka möjligheter och utmaningar de ser framåt.

En av de saker mottagningen i Lomma arbetade med under sommaren för att kunna ha hög tillgänglighet var en variant av drop in mottagning för akuta, lätta fall. Man jobbade med tre timmars mottagning i tre parallella linjer bestående av sjuksköterska, fysioterapeut och läkare. Där patienten fick triagera sig själv för vilken typ av besök man behövde. Försöket visade att tillgängligheten ökade och flödet blev bättre, vid behov kunde man också lättare boka uppföljning. Genom att jobba i team fick man snabba beslutsgångar och patienten trygghet att tid kunde erbjudas vid behov. Man kommer därför fortsätta att arbeta på detta sätt även under hösten.

En annan intressant och lyckad satsning är det geriatriska teamet som delas mellan alla tre filialerna, med en distriktssköterska som spindeln i nätet och som genom detta kan erbjuda hög tillgänglighet för de äldre som behöver hembesök, eftersom man i många fall kan behöva få en genomgång i den lugna miljö som hemmet kan erbjuda.

– Imponerande att se modet att prova flera lösningar för att öka kvalitet och tillgänglighet. Att dela ett geriatrisk mobilt team mellan flera verksamheter är ett exempel på detta, säger Anna Mannfalk.

Theresa Lindahl