DIGITALISERING. Nu provar Region Skåne artificiell intelligens (AI) för att kapa köerna och korta väntetiden, öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Med hjälp av ett nytt digitalt verktyg kommer primärvårdens patienter kunna fylla i ett digitalt formulär och ingående beskriva sina problem. Patienten får omedelbart besked om uppskattad väntetid för besöket och därefter träffa en sjuksköterska och vid behov en läkare. Verktyget kommer under hösten att börja användas i liten skala på sju av Region Skånes vårdcentraler.

Nyheten presenterades och demonstrerades under onsdagen (11/9) av personal på Vårdcentralen Råå, tjänstemän på Region Skåne samt primärvårdsnämndens ordförande Birte Sandberg (C) och 1:e vice ordförande Caroline Hedenström (M).

För politikerna i Allians för Skåne är kapade köer och kortade väntetider en hjärtefråga. Allians för Skåne har lovat minst en miljard kronor extra till primärvården under mandatperioden och har redan hunnit tillföra 621 miljoner kronor mer.

– Jag måste säga att jag blir imponerad av det här besöket. Det är så viktigt att vi tillsammans vågar arbeta på nya sätt och tar hjälp av ny teknik. De pengar vi tillför primärvården är ett viktigt smörjmedel för detta. Med digitaliseringen kan vi jobba smartare och se till att personalen får mer tid att göra det som de är bäst på – att vårda patienter. Följden blir bättre patientmöten och kortare väntetider, säger Birte Sandberg (C), primärvårdsnämndens ordförande.

– För oss inom Allians för Skåne är det – förutom att kapa köer – särskilt viktigt att vi har nöjda medarbetare inom Region Skåne och inom primärvården. Vi hoppas att det här digitala verktyget kommer att bidra till en förbättrad arbetsmiljö, genom mindre administration och mer tid till patienterna. Vi vill tacka alla här på Vårdcentralen Råå för att ni har modet att prova nya saker. Vi ser fram emot att få se detta verktyg på fler vårdcentraler runt om i Skåne, säger Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande primärvårdsnämnden.

Det digitala verktyget har utvecklats i samarbete med den offentliga primärvården i Region Skåne och skånska läkaren, forskaren och entreprenören Damon Tojjar, som bland annat har vunnit innovationspris inom AI-teknik.

Ola Obrant Andreasson

På bilden syns, från vänster, Birte Sandberg (C), läkaren och entreprenören Damon Tojjar samt Caroline Hedenström (M).