KRÖNIKA. Efter tre sonderingsuppdrag, sju talmansrundor och 134 dagar fick Sverige en ny regering den 21 januari 2019. När krutröken lagt sig stod det klart att Stefan Löfven och socialdemokraterna behöll ministerposterna men tappade makten över det politiska innehållet. Istället för en politik där riktningen tagits ut med ideologisk kompass fick medborgarna hålla tillgodo med januariavtalet, ett slags politiskt prick till prick-spel som dragits mellan 73 punkter och vars slutliga form får sägas vara mer abstrakt än föreställande.

I Skåne gick det däremot bättre. Efter fyra år av socialdemokratiskt oengagerat styre, där den egna makten och positionerna prioriterats framför vårdköer och tillgänglighet, fick skåningarna nog och röstade för en annan politik. I Allians för Skåne har vi sedan skiftet kunnat formulera ett reformprogram för tillgängligare vård och ekonomi i balans, hittat ett arbetssätt och nu påbörjat ett förändringsarbete som bygger på viktiga borgerliga principer såsom individens frihet att välja.

Men att vända en negativ trend som byggts upp under så lång tid görs inte över en natt. Det enda som kan sägas med säkerhet är att vi måste vända den – vi måste lyckas! – för skåningarna förväntar sig och förtjänar en välfärd som det går att lita på.

På nationell nivå har mandatperioden börjat rörigt och allt tyder på att det kommer att fortsätta så. Inte minst eftersom regeringsunderlaget bygger på en punktlista med stora och små frågor, och där det saknas en klar och samlad idé om hur man bygger en samhällsgemenskap på djupet för alla. I Skåne har vi i Alliansen en samlad värdegrund för vårt arbete och våra ställningstaganden, utan den kan vi inte erbjuda skåningarna verklig förändring och förbättring.   

Valdagen den 11 september 2022 rycker allt närmare, och Region Skåne kommer bli ett slagfält i den nationella debatten om hur borgerlig politik i praktiken kan förändra hälso- och sjukvården. Därför måste reformagendan vara lång, reformtakten hög och resultaten tydliga för skåningarna.

Anders Lundström (KD)
regionråd och ordförande i sjukhusstyrelse Helsingborg