VÅRDMOMS. Den omdebatterade vårdmomsen har väckt många reaktioner bland både politiker och företagare. Vårdmomsen infördes den första juli i år och innebär att inhyrd vårdpersonal beläggs med 25 procents moms. Det har Skatteverket beslutat efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Men det slår bara mot privata vårdgivare eftersom de offentliga får kompensation från staten för ingående moms.

Regioner och kommuner har särskild rätt till ersättning för moms, men den möjligheten har inte privat drivna vårdföretag – vilket innebär att det kan uppstå nya kostnader för mervärdesskatt som de inte har avdragsrätt för.

Förra veckan offentliggjorde regeringen att de avser att kompensera regionerna runtom i landet för vårdmomsen. Totalt avsätts 210 miljoner kronor per år i tre år.

– Det är bra att regeringen förstår konsekvenserna av denna skadliga vårdmoms och att de är villiga att kompensera oss i regionerna. Det är ett mycket välkommet besked, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

– Nu kan privata vårdgivare få bättre konkurrensvillkor och förhoppningsvis behöver ingen lägga ner sin verksamhet. Däremot bör regeringen på längre sikt avskaffa vårdmomsen. Det funkar inte att å ena sidan beskatta de privata verksamheterna och att å andra sidan kompensera de offentliga med statsbidrag. det är inte hållbart, säger Gilbert Tribo.

Amir Jawad