ROTAVIRUS. Från och med den 1 september ingår rotavirusvaccin i det nationella barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Viruset är vanligt förekommande och de flesta barn drabbas av viruset en eller flera gånger under sina första år. Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. Symtomen kommer plötsligt i form av kraftiga diarréer och en del barn blir svårt sjuka och kan behöva uppsöka sjukvård.

Vaccinet ges i vätskeform i två doser och kan ges redan vid sex veckors ålder. Det är dessutom gratis och kommer att erbjudas till alla spädbarn som är födda efter 15 juli 2019. Sedan tidigare erbjuds och rekommenderas alla barn vaccination mot elva sjukdomar. Flickor erbjuds ytterligare ett vaccin.

Vaccinationer ger ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar, som annars skulle kunna vara livshotande eller ge allvarliga skador. Tack vare att Sverige har ett välutvecklad vaccinationsprogram är flera av sjukdomarna som barn erbjuds vaccin mot ovanliga idag. Flera av sjukdomarna är däremot vanliga i flera andra länder och riskerar att snabbt spridas på nytt om man slutar att vaccinera mot dem. Läs gärna mer om vaccination mot rotavirus på 1177s hemsida.

I det nationella vaccinationsprogrammet ingår vaccin mot följande sjukdomar:

 • difteri
 • kikhosta
 • stelkramp
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • rotavirus
 • röda hund
 • humant papillomvirus (HPV). Endast flickor.

Camilla Andersson