JUBILEUM. Idag har regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M), Maria Berglund (KD) och Moa Wibom, Silvaläkare och enhetschef på enheten för kognitiv medicin, tillsammans med ett hundratal andra firat enhetens 10 års-jubileum i Ängelholm.

Enheten som för 10 år sedan invigdes av Berit Wirödal, tidigare kristdemokratisk regionpolitiker, har genom åren hjälpt tusentals skåningar med kognitiv svikt. Som så ofta inom demensområdet har arbetet inte varit lätt, men enheten har utvecklats till en verksamhet med hög kompetens, forskning i framkant och en uttalad vision om att alltid vara nära tillhands för varje patient, närstående och medarbetare.

Att engagerad personal, modiga politiker och tydliga beslut kan göra skillnad står klart när man ser på enheten för kognitiv medicin i Ängelholm. Hela Allians för Skåne säger grattis till 10 år och ser framemot fortsättningen!

På bilden syns, från vänster, verksamhetschefen Moa Wibom, Carl Johan Sonesson (M) och Maria Berglund (KD).