LIVSMEDEL. Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen, deltog den 4 september i invigning på SLU Alnarp för att uppmärksamma SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

I sitt tal lyfte Anna Jähnke bland annat upp att det i Skåne finns mycket goda förutsättningar att tillvarata den globala omvandling som sker i livsmedelssystemet och här kommer SLU Grogrund bli en viktig aktör.

– Men vi behöver göra mer för att fullt ut ta tillvara Skånes potential inom livsmedelsområdet, kommenterar Anna Jähnke. Vi behöver fler strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt och en bättre tillgång till testbäddar och samverkansarenor. Vi behöver också satsa mer på en hållbar livsmedelsproduktion, avslutar hon.

Jordbruksminister Jennie Nilsson och SLU:s rektor Maria Knutsson Wendel medverkande också under dagen.

Magnus Ekblad