KRÖNIKA. Mitt politiska engagemang började tidigt i det dåvarande Folkpartiet. Jag började engagera mig i Folkpartiet för 35 år sedan. Anledningen är lika enkel – då som nu. Jag vill helt enkelt se mer frihet i folks vardag. Från 2006 och framåt har jag haft förmånen att kunna syssla med politik på heltid och arbetat med sjukvårdsfrågor på olika sätt. I dag har jag det hedrande uppdraget att vara hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

En princip som har följt med mig under alla år är att samhället ska stå upp för de allra mest utsatta och sjukvården ska finns för dig när du behöver det som mest. Det är två principer som ställer höga krav, dels på mig själv och dels på samhällsinstitutionerna, vi har mycket som måste förbättras.

Särskilt måste vi förbättra sjukvården på många sätt. Ett viktigt arbete som kommer kräva politiskt mod, ihärdighet och bred enighet. Jag ser därför följande punkter som särskilt viktiga i det kommande arbetet.

  1. En omställning av Skånes hälso- och sjukvård

Vi måste se till helheten och tänka långsiktigt för sjukvården. Det finns ingen quick-fix och sjukvården kräver en långsiktighet av oss politiker. Därför har vi initierat ett arbete med Framtidens Hälsosystem. Likt alla andra regioner står vi inför stora utmaningar när det gäller att få medarbetare inom alla områden med rätt kompetens.

Behoven i befolkningen blir framöver långt större än resurserna. Idag rekryterar vi fler än någonsin. Men med dagens arbetssätt finns inte tillräckligt många att anställa för att möta invånarnas behov av vård framöver. Och eftersom vi blir färre som ska ge service och ta hand om allt fler måste regionerna ställa om och utvecklas, detta sker på många olika sätt.

Ett av de stora projekten vi jobbar med handlar just om att utnyttja digitaliseringen fullt ut, här är införandet av Skånes digitala vårdsystem (SDV), men också utvecklandet av nya arbetssätt det viktigaste. Även lokalerna behöver ses över och byggas utifrån en strategi för framtidens hälsosystem. Det händer med andra ord en hel del, där det görs stora investeringar i såväl lokaler, infrastruktur som digitala system och jag ser fram emot att återkomma kring hur arbetet har gått.

2. En tillgänglig och patientsäker hälso- och sjukvård 

Nästan var tredje skåning saknar i dag möjligheten till fast läkarkontakt. Bristen på allmänläkarspecialister på vårdcentralerna i Skåne är stor. Att patienten känner läkaren och läkaren känner patienten skapar kontinuitet och trygghet för patienten och de anhöriga.

Framförallt personer med kroniska sjukdomar och komplexa vårdbehov behöver bygga en långsiktig relation med en namngiven läkare. Med en fast läkarkontakt slipper patienten upprepa sin sjukdomshistoria vid varje nytt vårdbesök, vilket minskar risken för onödiga undersökningar och behandlingar.

En tillitsfull läkarrelation kan även minska patientens behov att söka vård, till exempel nattetid på akutmottagningen, när tillgängligheten till rätt vård är lägre. Varje fast läkare ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs från andra specialister.

Det är några av flera anledningar till varför jag vill se fast läkarkontakt bli verklighet för de skånska patienterna – med en fast läkarkontakt skapar vi en mer patientsäker och tillgänglig vård för skåningen.

3. Primärvården som första linjens vård 

Det skånska sjukvårdsystemet måste ställas om så att vårdcentralen blir skåningens första kontakt med vården och att vårdcentralen får ett övergripande ansvar för att patienten garanteras de insatser patienten behöver. Det innebär att vårdcentralen har ansvar för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienten.

För att Skånes hälso- och sjukvård ska förbättras måste tillgängligheten till primärvården öka. Det kan alla partier över hela det politiska spektret skriva under. Men den inställningen kräver också handling. Ska ansvar förflyttas måste också resurserna följa med, och den resan har vi påbörjat på allvar.

Därför är det glädjande att vi gemensamt levererar och med 2019 års budget och 2020 års budget har vi nått mer än halvvägs: 621 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkningar. Det ska vi vara stolta över.

En god och nära vård är en avgörande förutsättning för att möta de behov som både finns och kommer finnas i vår nutid och framtid. Därför är det glädjande att se flertalet av de nationella utredningar som pågår i dagsläget bekräftar vår bild och att Skåne väljer rätt väg för sjukvården. Primärvården ska förstärkas och sjukvården ska finnas för dig när du som mest behöver det.

Det är liberal sjukvårdspolitik.

Gilbert Tribo (L)
regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden