INBJUDAN. I torsdags (5/9) bjöd Allians för Skåne in övriga partier i regionfullmäktige till samtal för ett tryggare Skåne, vilket uppmärksammades av bland annat SR Kristianstad, Sydsvenskan Kristianstadsbladet och Norra Skåne. Så här skrev Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD) i inbjudan:

”Den grova brottsligheten gör sig ständigt påmind i den skånska vardagen. Detta sprider oro och otrygghet. Det är inte så att alla skåningar hela tiden oroar sig för sin säkerhet, men definitivt fler än vad som är acceptabelt. För många funderar för mycket på något som borde vara en självklarhet: sin egen och sina nära och käras trygghet. Oro är negativt för vanliga människors vardagsliv och vilja att planera sin framtid; den inverkar negativt på företagens vilja att investera och utveckla sin verksamhet.

Vi partier i Region Skåne har fått skåningarnas förtroende att se till så att det finns vård för den som behöver, att bussar och tåg går i tid och att Region Skåne på alla sätt ser till att gynna regional utveckling och tillväxt. Säkerhet och trygghet i regionens alla verksamheter är en grundförutsättning för att klara detta uppdrag.

Företagare ska våga etablera sig även i utsatta områden. Hot ska aldrig ersätta betalning i kollektivtrafiken.

Vi har tillsammans ett ansvar för att se till så att rädslan och passiviteten inte breder ut sig. Allians för Skåne vill därför bjuda in två representanter från varje parti i regionfullmäktige till förutsättningslösa samtal för att ta fram ett antal konkreta åtgärder för ökad trygghet både inom Region Skånes verksamheter och i hela samhället. Möjligen kan samtalen vara en del i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. Låt oss snarast få veta att ni är lika intresserade av detta som vi, därefter återkommer vi med förslag på tid och plats.”

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tackade snabbt ja, Vänsterpartiet var, enligt NSk, tveksamt till att delta i samtal om SD skulle vara med.

Jonas Duveborn