FÖRETAGSKLIMAT. Skåne har en svagare tillväxt av bruttoregionalprodukten per invånare än övriga storstadsregioner. Utvecklingen kan till del förklaras av att stora företag lämnat regionen eller minskat sin verksamhet.

Skåne har dessutom lägst förvärvsgrad i landet. Sysselsättningsutvecklingen i länet är visserligen stark, men den växer i samma takt som befolkningen vilket innebär att förvärvsgraden inte ökar.

– Ska tillväxten och sysselsättningen öka i Skåne måste fler företag starta och växa här. Region Skåne gör redan mycket för att bidra till ett gott företagsklimat. Satsningar på kluster, entreprenörskap, innovation, affärsutveckling, finansiering och investeringar är viktiga exempel. Men vi behöver göra ännu mera, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Svenskt Näringsliv har under många år genomfört en enkätundersökning där företagen i Sveriges kommuner får svara på olika parametrar som tillsammans tar ”tempen” på det lokala företagsklimatet. Andra mätningar av lokalt företagsklimat är t.ex. Insikt, SKLs verktyg där företag som haft ett myndighetsärende hos kommunen får svara på hur de upplevt kontakten med kommunen utifrån olika frågeställningar.

Mätningarna visar att det finns en koppling mellan högt omdöme på det lokala företagsklimatet och såväl högre BRP-tillväxt som högre andel sysselsättning i privata företag.

– Region Skåne och kommunerna behöver kroka arm för att utveckla det lokala företagsklimatet. Då kan vi stå starkare vid större varsel som drabbar enskilda orter, men också inför de möjligheter som kommer med exempelvis digitalisering, automatisering och hållbarhet. Därför ser vi över hur Region Skåne ska kunna utveckla sitt stöd till kommunerna. Det skulle kunna innebära pilotprojekt kring regelförbättringar, samverkan kring varselarbete, projektledarresurser och mentorprogram, säger Anna Jähnke.

Magnus Ekblad