KOMPETENS. En ny studie från Sveriges Kommuner och Landsting visar att fler unga vill jobba i välfärden. Bland de tillfrågade, som är mellan 15 och 24 år, uppger fyra av tio att de kan tänka sig att jobba inom hälso- och sjukvården. Sju av tio tycker att jobb i välfärden är meningsfulla och viktiga och jobben förknippas med en god arbetsmarknad och trygga anställningar.

– Det är bra för Region Skåne att fler unga vill jobba i välfärden. Om vi ska kunna erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet är det avgörande att vi kan rekrytera fler nya medarbetare, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i personalnämnden.

De 1000 ungdomar som har svarat på undersökningen ger också ett antal rekommendationer till kommuner och regioner för att attrahera fler unga medarbetare:
Berätta om jobben och lyft fram en positiv bild. Unga vill ha meningsfulla och intressanta jobb. Sprid kunskap om välfärdens olika yrken och verksamheter, visa hur de gör skillnad och berätta hur man kan utvecklas.

Öka synligheten och låt unga prova på jobben. Nyfikenheten på jobben i välfärden är stor och därför är det viktigt att synas – i sociala medier, i skolor och på mässor. Introducera unga tidigt för jobben genom praktik, feriejobb och annat.

Marknadsför framtidens jobb. Den tekniska utvecklingen går snabbt och inte minst i välfärden. Visa att unga är en viktig kugge för att fortsätta utveckla nya och smarta sätt att arbeta.

Informera om goda framtidsutsikter och förmåner. Unga vill ha trygghet och bra arbetsvillkor. Fortsätt sprid att jobben i välfärden erbjuder precis det.

Helena Nanne