KRÖNIKA. I förra veckan fick jag vara med om något väldigt trevligt. Det var invigning av splitternya lokaler till en vårdcentral på Limhamn. Nu slipper personalen trångboddhet och all verksamhet kan läggas under samma tak. Patienterna kan få en bättre vård där personalen trivs på sin arbetsplats.

Men invigningen är mer än bara en byggnad. Det är ett tecken i tiden på det ökade fokus som läggs på primärvården och ännu mer på den nära vården: att vården ska vara nära skåningen både rent fysiskt och med hög tillgänglighet. Men även förbättrade möjligheter till egenvård med råd och stöd.

Vi pratar ofta om vilka utmaningar vården och välfärden står inför, inte minst de demografiska. Men det handlar också om att ha en jämlik vård i hela Skåne och över hela Sverige. Den som bor på landsbygden betalar lika mycket skatt som den som bor i stan, men har ofta tillgång till en lägre nivå av samhällsservice.

För att klara framtiden behövs en omställning. Mer vård måste ges i primärvården. För där kan den ges närmare skåningen, till en lägre kostnad än på sjukhusen och i ett tidigare skede. Men den bästa vården är den som aldrig behöver ges. Därför är det också viktigt att öka fokus på förebyggande arbete.

Centerpartiet har länge drivit på för att införa riktade hälsosamtal. Nu driver vi frågan tillsammans med Allians för Skåne och kommer att starta upp pilotverksamheter. Med hälsosamtal kommer vården i Skåne att inte bara vara sjukvård utan även förebyggande. Syftet med samtalen är att personer som fyller till exempel 40, 50 och 60 år bjuds in till ett samtal om levnadsvanor och hur man skulle kunna hålla sig friskare.

För att öka tillgängligheten och göra vården ännu närmre behövs också satsningar på digital teknik. Ett vårdbesök behöver inte alltid vara en fysisk träff, det kan ske över internet. Ett exempel på detta som studier också visat slagit väl ut är IKBT. Det är en förkortning för internetbaserad KBT-terapi som kan ges likvärdigt oberoende av ens avstånd till närmsta vårdcentral.  

Den skånska vården står inför ett paradigmskifte. Där framtiden är nära vård, hälsosamtal och digitala lösningar. Den framtiden är nu.

Birte Sandberg (C)
regionråd och primärvårdsnämndens ordförande