UTBILDNING. Torsdagen 29 augusti besökte regionrådet Anna Jähnke (M) och Moderaternas miljö- och klimatpolitiske talesperson Louise Meijer SLU Alnarp.

– Jag blev imponerad av hur SLU Alnarp jobbar med samverkan i projekt som involverar forskare, lärare, studenter och aktörer i näringsliv och samhälle. Ska tillväxten, produktiviteten och sysselsättningen öka i Skåne så måste vi ha god tillgång på kompetens och innovationer. Här spelar lärosätena en viktig roll, säger Anna Jähnke (M).

Under besöket berättade företrädare för SLU om hur de arbetar för att nå ut i samhället. Några exempel:

  • Tankesmedjan Movium (näringslivs- och samhällsutveckling, hållbara städer)
  • SLU Partnerskap Alnarp och SLU Holding (innovationer)
  • Green Innovation Park Alnarp – etablering av verksamheter inom den gröna sektorns kunskapsområden på Campus Alnarp
  • Livslångt lärande

– Fler lärosäten måste knyta samman aktörerna i hela kunskapskedjan och det måste bli lättare att karriärväxla och skola om sig mitt i livet. Högre utbildning behöver bli flexiblare för att möta behovet av livslångt lärande. Regeringen måste ge lärosätena i uppdrag att bli bättre på samverkan och nå ut i samhället, avslutar Anna Jähnke (M).

Magnus Ekblad