VENDELTIDEN. Förra veckan var det för tredje året dags för Vendeltidsdagarna i Uppåkra. Vendeltiden ägde rum före vikingatiden mellan ca 550-750 e. Kr och just i Uppåkra har man funnit stora utgrävningar från denna tiden. Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) fick möjlighet att inviga dessa dagar och som en van invigningstalare där nutid och framtid ligger i fokus, fick han nu möjlighet att inviga Vendeltidsdagarna med historien i centrum. Denna helgen fokuserar på när Uppåkra var ett av nordens största maktcentrum i över 1000 år. Vill man sätta det i perspektiv, så firade Region Skåne nyligen 20 år som region.

Uppåkra och utgrävningarna som har gjorts och görs här är ett viktigt kulturarv för oss i Skåne och för hela Norden. Genom denna helgen ska besökare ges möjlighet att återskapa historien med hjälp av denna viktiga plats. Krigare och hantverkare från världens alla hörn hade tagit sig hit för att få uppleva hur våra förfäder hade det. Uppåkra satsar på att bli Skånes största turistmål och satsar stort på barn och skolor och även dessa dagar slog publikrekord.

Väljer man att besöka Uppåkra så får besökarna möjlighet att gå igenom en tidsportal där krigare uppehåller sig och där man kan uppleva hur olika typer av hantverk kan ha tillverkats i Uppåkra, allt från smide till gjutning, växtfärgning, textil, mjödtillverkning och tillverkning av leksaker i trä. Än finns det mer att upptäcka då man räknar med att 99.8 procent av den gamla järnålderbosättningen finns kvar under mark. Må hända att Vendeltiden nyligen var i fokus, men bosättningen i Uppåkra började tidigare än så, då den tidigaste bebyggelsen täcks av tjocka kulturlager (det vill säga allt vad människorna lämnat efter sig fram till idag). Flintredskap som pilspetsar, yxor, skäror, skrapor och mejslar avslöjar att människor har levt här långt innan Uppåkra blev ett maktcentrum under järnåldern, skriver Uppåkra Arkeologiska Center.

Camilla Andersson