RESULTAT. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter årets första sju månader har nu redovisats. Någon prognos för helårsresultatet har inte gjorts, men siffrorna visar en något bättre utveckling än under våren. Budgetavvikelsen så här långt är minus 120 miljoner kronor. En stor del i de ökade kostnaderna kan kopplas till att det är 2 procent mer, eller 696 fler anställda jämfört med för ett år sedan. Region Skåne har aldrig haft så många anställda, omräknat till heltid, som nu (35 205).

Fortfarande återstår med andra ord en hel del att göra för att Region Skåne ska klara av att hålla sin budget. Därför följer regionstyrelsen noga arbetet i nämnder och sjukhusstyrelser. På regionstyrelsens sammanträde nästa vecka (5/9) ges en återrapportering till regionstyrelsen om hur det arbetet går.

Jonas Duveborn