KRÖNIKA. Det har snart gått ett år sedan valet och Moderaterna styr som en Allians i Skåne tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Strax före sommaren tog vi budgeten för 2020, med oförändrad skatt, vilken dessutom var den 16:e gemensamma budgeten tillsammans med Allianskollegorna.

Budgeten innehöll prioriteringar som gör det möjligt att växla upp och satsa på framtidens effektiva sjukvård och fungerande kollektivtrafik. Vi står inför uppgiften att på en gång bygga ut den nära sjukvården och att rusta upp våra sjukhus och våra vägar.

Region Skåne har i år fyllt tjugo år. Det har varit en lång och bitvis knagglig väg men den har ändå lett framåt. Vi är på väg att skapa en vård som är både sammanhållen och med många frihetsgrader. Bland annat har den sammanslagna Skånetrafiken bidragit till att inte bara Skåne knutits närmare samman utan också hela Sydsverige. Det som nu krävs de kommande åren är fler gemensamma skarpa beslut om samarbeten och det krävs också beslut från den danska och svenska regeringen om fler fasta förbindelse över Öresund. Ett annat område vi fokuserar framåt på är vår ambulanssjukvård som behöver ännu mer resurser för att fortsätta ha hög kompetens och hög tillgänglighet.

Som skåning är jag inte förvånad över att Uppåkra under så många år var ett maktcentrum.

Förra veckan invigde jag en äldre jubilar, Vendeltidsdagarna i Uppåkra, som för tredje året i rad ger oss möjlighet att få ta del av vår historia och som fokuserar på när Uppåkra var ett av Nordens största maktcentrum i över tusen år. Som skåning är jag inte förvånad över att Uppåkra under så många år var ett maktcentrum, det visar bara på att människorna var kloka redan då.

Uppåkra och utgrävningarna som har gjorts och görs här är ett viktigt kulturarv för oss i Skåne och för hela Norden. Det var onekligen intressanta dagar där de hade lyckats mycket bra med att återskapa historien och jag förstår att det var många besökare dessa dagar som ville lära sig mer om Skånes historia. 

För att skifta fokus så har jag även träffat Sophie Haestorp, som är regionstyrelsens ordförande i Region Hovedstaden (Köpenhamn) för att prata framtid och att göra en kartläggning av om det går att samsas om en gemensam ambulanshelikopter mellan Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, södra Halland, Kronoberg och Skåne) och Region Hovedstaden. En funktionell gränsregion är inte bara en region inom en nationalstat utan Skåne och Köpenhamn kan samarbeta på många fler områden än vad man gör idag.

Samarbete över gränserna är viktiga, men likaså är det viktigt att ta hand om de företag som finns och vill etablera sig i Skåne. Ett sådant företag är Koenigsegg som drivs av Christian och Halldora Koenigsegg. Med dem har jag pratat förutsättningar för att verka som entreprenör i Skåne och självklart passade vi på att få en fantastisk rundvisning i deras fabrik i Ängelholm. Vi skåningar ska vara stolta och glada att detta unika företag vill ha sin produktion i Skåne.

Nu ser jag fram emot en härlig höst med många politiska debatter och beslut.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och regionstyrelsens ordförande