ORIMLIGT. Regeringens förslag till nytt utjämningssystem slår hårt mot Skåne. Det förslag som man nu väljer att gå fram med innebär att staten tar ytterligare cirka 290 miljoner kronor ur Region Skånes kassa och ger till andra delar av landet.

– Detta motsvarar driften av Landskrona lasarett under ett år, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). De skatter som skåningarna betalar in till regionen ska gå till regionens verksamhet. Om regeringen väljer att ta flera hundra miljoner kronor från Region Skånes skattefinansierade verksamhet får det självklart negativa konsekvenser för både sjukvård och kollektivtrafik.

– Att det behövs ett system som stöttar hela landet är givet, men att använda ett Robin Hood-system som tar från de regioner och kommuner man anser vara rika för att ge till de fattiga är fel. Detta är statens ansvar och borde finansieras av staten, avslutar Carl Johan Sonesson.

I en debattartikel i Kvällsposten (20/8) utvecklar Carl Johan Sonesson sitt resonemang, bland annat med att konstatera att utjämningssystemet är felkonstruerat. ”Avfolkningens och avståndens problematik i glesbygden ställs mot den snabba befolkningstillväxten och framkomlighetsproblem i storstadsregioner. Det är djupt olyckligt. Stad och land borde inte ställas mot varandra – de behöver varandra, båda har sina utmaningar att möta. Låginkomsttagare i rika kommuner borde inte tvingas bekosta välfärden för höginkomsttagare i fattigare kommuner.”

Jonas Duveborn