Lärosäten, YH-utbildningar, näringsliv och offentlig sektor behöver kroka arm i arbetet med att säkerställa att arbetsgivare i Skåne får den kompetens de behöver

– Då kan vi stå starkare vid större varsel som drabbar enskilda orter, men också inför de möjligheter som kommer med exempelvis digitalisering, automatisering och globalisering. Ytterst handlar det om att säkerställa vår gemensamma välfärd, säger Anna Jähnke (M), ordförande för den Regionala utvecklingsnämnden.

Här är några åtgärder som skulle stärka kompetensförsörjningen:

  • Fler högskoleutbildningar på distans behövs och flexibiliteten i upplägget av kurser och program behöver bli större. Antalet studenter som antas genom reell kompetens behöver bli fler.
  • Många som går YH-utbildning får jobb inom det område de utbildat sig. Skåne behöver fler YH-utbildningar. Statistik från YH-myndigheten visar att Skåne har betydligt färre YH-utbildningar (290), jämfört med Stockholm (533) och VG (489).
  • Region Skåne är en stor arbetsgivare som behöver ta ett större ansvar för att säkerställa tillgången på kompetens bland annat inom sjukvård och kollektivtrafik.

I budgeten för 2020 satsar Region Skåne på att ytterligare stärka kompetensförsörjningen och Allians för Skåne kommer under hösten träffa företrädare för bland andra utbildningsanordnare och näringsliv för att se vad vi kan göra tillsammans för att säkerställa att tillväxten, produktiviteten och sysselsättningen ökar i Skåne.

Magnus Ekblad