AKTIVA SENIORER. Under hösten kommer 11 kommuner i Skåne att arrangera Senior Sport School, en satsning som sker i samverkan mellan Region och Skåneidrotten. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i hela Skåne. Genom satsningen hoppas man på att inspirera våra seniorer till en aktiv och meningsfull fritid och visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet. De tre senaste åren har Senior Sport School aktiverat drygt 3300 personer över 60 år i 31 skånska kommuner och nu är det återigen dags för en ny termin.

Senior sport school innebär 12 veckors schemalagda träffar under en termin och ger deltagarna möjlighet att testa på olika aktiviteter som till exempel styrekträning, laga hälsosam mat, få utbildning i hjärt- och lungräddning. Vilket gör Senior Sport Scool till ett utmärkt sätt att bryta social isolering, få fler i rörelse, förbättra kunskapen kring mat och träffa nya vänner.

– Senior sport school är ett bra exempel på samarbete mellan Region Skåne, Skåne idrotten och kommunerna som möjliggör ett aktivt liv oavsett ålder, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regional utveckling.

Camilla Andersson