CANCER. Region Skåne har utvecklat en ny metod för att minska riskerna för patienten att drabbas av lymfödem. Livmodercancer är den vanligaste gynekologiska cancerformen i Sverige.

Med dagens sätt att behandla livmodercancer kan det vara svårt att identifiera patienter som löper större eller mindre risk att ha tumörspridning till lymfkörtlarna. Ibland opereras alla lymfkörtlar bort på patienten, vilket inte alltid är nödvändigt, och kan medföra att patienten drabbas av lymfödem. Men en ny metod, utvecklad på Skånes universitetssjukhus och studerad tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset, kan minska riskerna.

– Livmodercancer är den vanligaste gynekologiska cancerformen i Sverige och drabbar varje år cirka 1 600 kvinnor. Många av fallen upptäcks i ett tidigt stadium och prognosen är därför oftast god, men kännedom om spridning till lymfkörtlarna är nödvändig för att kunna ge rätt behandling, säger Jan Persson, överläkare inom gynekologiska tumörsjukdomar på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, i en artikel på Region Skånes hemsida, där kan man även läsa mer om den nya kirurgiska metoden.

Camilla Andersson