DEBATT. Framtidens kollektivtrafik ska börja i Skåne, skriver Allians för Skåne med Carina Zachau (M), Lars Hansson (C), Karl Philip Nilsson (L) och Simon Larsson (KD) på Kvällsposten Debatt (8/7).

Alliansens vision är klar: Vi vill, här i regionen, utveckla framtidens kollektivtrafik. Och det är varken överord eller övermod. Kollektivtrafiken är nämligen en förutsättning för både dagens och morgondagens Skåne.
 
I ett tillgängligt Skåne finns valfrihet och möjlighet att kunna förflytta sig på ett enkelt sätt. Att bo i en kommun, arbeta i en annan, och kanske låta barnen gå i skolan i en tredje. För att det ska vara möjligt måste hela Skåne hålla samman.

Kollektivtrafik är som gammal tv där du var bunden till en tv-tablå. Den tiden är förbi. Det behöver inte alltid se ut som den alltid gjort. Vår ambition är att den skånska kollektivtrafiken i stället ska vara mer likt Netflix. Steg i den riktningen är tagna med den nya reseappen där resenärerna förses med all tänkbar information kring eventuella störningar och var bussen befinner sig. Men det är bara början. Vi måste fortsätta att tänka i nya banor för att kunna fortsätta möjliggöra ett kollektivt och hållbart resande.

Läs hela debattartikeln här.