DEBATT. Vi har tagit del av den senaste tidens rapportering i Kristianstadsbladet om CSK och ser med oro på det och beklagar självklart. När saker som det rapporterats om händer finns det på sjukhuset tydliga rutiner för hur avvikelser ska hanteras. Det är tack vare detta som både sjukhusledningen och vi i politiken kan identifiera olika problem i verksamheten och vidta åtgärder för att detta inte ska hända fler gånger. Tyvärr verkar detta inte ha skett i det fallet som rapporterats om.

Därför måste vi nu titta på hur vi kan stärka arbetet med avvikelsehanteringen på sjukhuset. För det är så vi utvecklar patientsäkerhetsarbetet och får en än bättre verksamhet än vi redan har idag.

Som två av de högsta politiska företrädarna i Sjukhusstyrelsen Kristianstad så har vi ett oerhört stort förtroende för medarbetarna på CSK där personalen varje dag gör ett fantastiskt arbete för att erbjuda skåningarna i nordost en god och säker vård. Dessutom känner vi ett förtroende för det ledarskap som Johan Cosmo för som sjukhuschef.

Det finns oerhört mycket positivt som händer vid Centralsjukhuset i Kristianstad som inte alltid lyfts i rapporteringen. Bland annat så kom Högskolan i Kristianstad på första placering i Vårdförbundet Students ranking av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hela riket. De flesta av studenterna där genomför just sin VFU på sjukhuset i Kristianstad.

CSK är också bland de bästa i landet och absolut bäst i Skåne vad gäller förekomsten av trycksår. Ett föredöme som hela Skåne behöver lära från. Man är också bäst av akutsjukhusen i Skåne vad gäller förekomsten av vårdrelaterade infektioner enligt en ny mätning, och ligger under både det skånska och det nationella genomsnittet.

Vi har mycket positivt och inte minst en kompetent och duktig personal som också är CSK:s viktigaste resurs. För genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Centralsjukhuset möta upp till medborgarnas behov och erbjuda den bästa vården och servicen.

Patrik Holmberg (C)
Ordförande i Sjukhusstyrelse Kristianstad

Dan Ishaq (M)
Förste vice ordförande i Sjukhusstyrelse Kristianstad