TILLGÄNGLIGHET. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har under onsdagens möte (26/6) tagit beslut om en ny tillgänglighetssatsning för att minska väntetiderna för neuropsykiatrisk utredning för såväl barn, ungdomar som vuxna.

Under de senaste åren har antalet remisser till psykiatrin med frågeställning ADHD ökat markant och därmed har köerna vuxit sig längre. Initiativ tas nu till att med särskilda satsningar korta väntetiderna. Parallellt pågår implementering av en ny modell för en bred bedömning/utredning redan vid första besök.

Inom psykiatrin kommer utredning på kvällstid och helger att erbjudas på de platser där möjlighet finns. Inom barn- och ungdomspsykiatrin ska det bildas ett regionalt tillgänglighetsteam inom öppenvården som ska hjälpa ordinarie mottagningar i Skåne med särskilda utredningar utifrån medicinska prioriteringar.

– Detta steg är väldigt viktigt för våra barn och unga i Skåne som annars riskerar att förlora ett eller två år när de tvingas vänta i kö för att få svar och eventuell diagnos. Detta ger även nytt hopp för den personal som går på knäna, säger Per Einarsson (KD), ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

– Vi har långa köer till både barn- och vuxenpsykiatrin. Så ska det inte vara. Nu genomför vi konkreta åtgärder i tillgänglighetssatsningen för att skåningar ska få vård snabbare. Samtidigt börjar vi arbeta med nya strategier som lägger grunden för en mer nära vård, säger Charlotte Bossen (C), 1:e vice ordförande.

– Väntetiderna är oacceptabla. Att se över vårdval för utredningar inom neuropsykiatrin är redan beslutat och nu adderas denna satsning för att få en fungerande tillgänglighet, säger Annsofi Thuresson (M).

– Det är aldrig okej att någon ska behöva vänta en längre tid innan en utredning genomförs. Vi presenterar nu en konkret handlingsplan där vi dessutom ökar flexibiliteten genom utökade öppettider och ett mobilt team, säger Susanne Bäckman (L).

Erika Ohrlander