FORSKNING. Runt 1,5 miljon svenskar lider av migrän. Tillsammans med övriga världens 850 miljoner drabbade finns nu hopp om att tack vare ny behandling kunna återgå till arbete och ett mer normalt liv. Upphovsmannen bakom den banbrytande forskning som gjort detta möjligt finner vi i Region Skåne, på Lunds Universitet och SUS Lund. Han heter Lars Edvinsson och har de senaste 40 åren forskat om de bakomliggande orsakerna till migrän.

Nyligen lanserade ett läkemedelsbolag en behandling som gör att en stor andel av patienterna kan behandlas, varav många kan återgå till förvärvsarbete. Ytterligare en handfull bolag har liknande behandlingar på väg ut, som också baseras på den forskning som Edvinsson drivit framåt tillsammans med sitt forskarlag i Lund. Det går numera knappt en vecka utan att han får blommor, tackbrev och uppskattning från patienter världen över som menar att han gett dem livet tillbaka.

I onsdags (26/6) tog Edvinsson emot Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M) och John Roslund (M) för ett samtal om migrän, möjligheterna att ge en stor patientgrupp livet tillbaka samt forskningens villkor i Region Skåne. Migränforskningen går nu vidare för att bland annat utreda vilken roll oxytocin spelar vid migränattacker hos kvinnor och hur migrän i många fall kan ha koppling till annalkande menstruation. De behandlingar som lanserats ur Edvinssons forskning har visat att 25 procent kan bli av med sin migrän, 50 procent blir bättre och 25 procent märker ingen förbättring alls. Edvinssons förhoppning nu är att de med sitt kommande projekt kan lyckas hjälpa även de sista 25 procenten.

– Detta är en stor patientgrupp och den största andelen är kvinnor, som ifall vi lyckas behandla kan gå direkt tillbaka in i arbete och även få livet tillbaka. Vi ser det därför som mycket angeläget att primärvården lyckas fånga upp de här patienterna och att vi kan få en stabil vårdkedja på plats som håller hela vägen, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Region Skåne har en Life Science-strategi som säger att vi ska vara en smidig och effektiv organisation som tar tillvara på alla möjligheter och skapar goda förutsättningar för Life Science-intressenter. Det är något som vi vill prioritera, för att skånsk forskning ska nå världsklass på ännu fler områden, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Att vi har den här typen av världsledande forskning på SUS är något som vi ska vara stolta över. Vi vill nu titta närmare på hur vi kan säkra att SUS även i framtiden kan leverera forskning som leder till att ännu fler kan få symptomlindring, behandling och förhoppningsvis slippa olika typer av besvär som begränsar dem och deras möjligheter i livet, säger John Roslund (M), 1:e vice ordförande i Sjukhusstyrelse Sus.

Henrik Westdahl