JUBILEUM. När regionfullmäktige sammanträde i början av veckan (17-18/6) firades också att Region Skåne har funnits i 20 år. En del i firandet var en mycket uppskattad föreläsning av historikern och författaren Gunnar Wetterberg, som var ”på rymmen från universitetsstyrelsens möte” och under 45 minuter lade ut texten om ”Skåne – Nordens brännpunkt”, vilken börjar i slutet av webbsändningen, sju timmar in.

– Skåne är den mest naturliga och – skulle jag vilja påstå – allra viktigaste regionen i hela Sverige, sade han bland annat.

1999 övertog Region Skåne hälso- och sjukvårdsuppgifterna från Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns landsting och Malmö stads sjukvårdshuvudmannaskap. Dessutom övertog den nya regionen på försök det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen Skåne. Efter tolv år avslutades försöket och Region Skånes ansvar för Skånes utveckling blev permanent från den 1 januari 2011. Från och med 2019 har alla landets landsting blivit regioner.

Jonas Duveborn