HYRPERSONAL. Satsningar på e-hälsa, utvecklingstid för läkare, kompetensstege för sjuksköterskor och striktare regler för hyrläkare. Det är några av åtgärderna som ska förbättra arbetsmiljön och locka fler till att jobba i primärvården. Idag antog primärvårdsnämnden en handlingsplan för en bättre arbetsmiljö och oberoende av hyrpersonal i Region Skånes vårdcentraler.

– Våra medarbetare är vårdens viktigaste resurs och därför måste vi ta krafttag för en bra arbetssituation där vår personal trivs och utvecklas, säger Birte Sandberg (C), ordförande primärvårdsnämnden.

Region Skåne satsar på primärvården och har lovat att tillföra minst en miljard kronor under mandatperioden. Med 2019 och 2020 års budget har man nått mer än halvvägs med 621 miljoner kronor. Samtidigt finns en utmaning i att lyckas rekrytera och behålla personal.

– Vi gör nu viktiga satsningar för att öka tillgängligheten i primärvården. Ska vi lyckas med det måste vi vara en attraktiv arbetsgivare så att vi både lockar ny personal och behåller den kompetens vi har idag, säger Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Primärvården är en av de förvaltningar i Region Skåne som lägger mest resurser på hyrpersonal – omkring fem procent av personalkostnaderna. Det innebär en uppskattad fördyrning på ungefär drygt 10 miljoner kronor i månaden. Snittet i Region Skåne ligger just nu på 1,9 procent.

– Oberoende av hyrläkare spelar främst roll för kontinuitet, trygghet och kvalitet i vården. Men självklart har det också stor betydelse för ekonomin. Idag har vi extra kostnader för hyrläkare på ungefär drygt 10 miljoner kronor i månaden, det är siffror vi måste ändra på, säger Birte Sandberg (C).

Handlingsplanen är uppdelad mellan generella satsningar och särskilda satsningar på läkare respektive sjuksköterskor. Bland annat fortsätter satsningar på e-hälsa i primärvården som väntas ge god utdelning. Det gäller bland annat Vårdexpressen, ett AI-baserat digitalt stöd där vårdsökaren får svara på frågor om sina symtom och följer upp frågorna beroende på svar. Stödet blir en hjälp för vårdpersonalen att snabbare och mer korrekt ge en bedömning. En digital mottagning som är bemannad med allmänspecialister i medicin kommer också införas under året.

– Vi har flera spännande verktyg på gång som har testats och initialt gett bra resultat. Nu är vår förhoppning att det inom en ganska snar framtid ska gå att införa dem i alla våra verksamheter runt om i Skåne, säger Caroline Hedenström (M).

Särskilda satsningar på personalen är ytterligare ett verktyg. Den 1 september ska därför utvecklingstid för läkare börja implementeras i primärvården den 1 september 2019. Det innebär att läkare ska ha möjlighet att ägna fem procent av sin kliniska arbetstid åt exempelvis egenstudier, utvecklingsarbete för vårdcentralens räkning eller arbete med medicinsk kvalitetsdata.

– Vi vet att den bästa kompetensen för att utveckla våra verksamheter finns hos våra medarbetare, därför vill vi frigöra tid för vår personal att arbeta med frågor som kan föra verksamheterna framåt, det vinner vi alla på, säger Birte Sandberg (C).

Samtidigt pågår en implementering av en kompetensstege för sjuksköterskor i primärvården så att kompetensutvecklingen som sjuksköterskor får kvalitetssäkras. Dessutom ska det tydliggöras vilka karriärvägar som finns.

Med start för implementering den 1 september görs också förändringar när det gäller villkor för hyrläkare i primärvården. Bland annat ska det finnas tydligare produktionskrav på hyrläkare och att jouruppdrag kan åläggas den som hyrs in.

– Förhoppningen är naturligtvis att fler ska vilja ta en fast tjänst hos oss och vara med och bygga verksamheten, säger Caroline Hedenström (M).

– Men de viktigaste satsningarna vi gör är att stärka oss som attraktiv arbetsgivare så att fler ska se värdet i att vara en del av vårt team.

Linus Hannedahl