SAMVERKAN. I veckan var det nystart för Region Skånes Finsam-nätverk. Inbjudna var alla ledamöter och ersättare som Region Skåne valt till finsamförbundens styrelser. Syftet är att möjliggöra idé- och erfarenhetsutbyte mellan regionens representanter och därmed också mellan förbunden. Till träffen var också alla finsamförbundens samordnare inbjudna och representanter från förvaltningen fanns med.

Regionrådet Annette Linander (C) är den som bjudit in till träffen som var uppskattad av regionens representanter. Ytterligare en träff kommer att hållas i år efter sommaren.

 Finsam spelar en viktig roll i arbetet för förbättrad samverkan, rehabilitering och i slutändan ökad sysselsättning. Finsam har också en viktig lokal förankring i hela Skåne och arbetar med människor som fallit mellan stolarna, har regionrådet Annette Linander (C) tidigare sagt till Allians för Skåne.

Nystarten för Region Skånes Finsam-nätverk är en del i Allians för Skånes arbete för att öka sysselsättningen i Skåne och göra regionen till en mer aktiv part i finsamsamarbetet.

Ville Trygg

FAKTA: Finsam är en förkortning för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I Finsam samverkar Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner inom välfärds- och rehabiliteringsområdet med syfte att fler ska kunna jobba. I Skåne finns 14 Finsam-förbund och bland Skånes 33 kommuner är 32 stycken med i ett förbund. Finsam spelar en viktig roll både för parterna och för medborgaren. Med rätt arbetssätt kan myndighetssamverkan undvika att människor faller mellan stolarna.