KÖMILJARD. En ny överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen är nu klar.

Den uppdaterade kömiljarden tar hänsyn till varje regions specifika förutsättningar. Med den nya modellen får varje region pengar om den kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med föregående år – oavsett vilken nivå man startar från.

Kömiljarden fördelas så att 320 miljoner kronor betalas ut till regionerna i juni. Därutöver betalas 1,28 miljarder kronor ut i december i år baserat på förbättringar i form av kortare väntetider inom specialistvården.

Regionerna kan även kvalificera sig till att ta del av medlen genom att ha en hög uppfyllnadsgrad av vårdgarantin.

Utöver detta tilldelas även regionerna runtom i Sverige 3,2 miljarder kronor till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor.

Totalt sett rör det sig om 933 miljoner kronor som Region Skåne kan ta del av.

Amir Jawad