BUDGET. Region Skånes fullmäktige har efter två dagars debatt (17-18/6) fattat beslut om budgeten för 2020 och plan för de närmast kommande åren. Regerande minoritetskoalitionen av de fyra allianspartierna fick igenom sitt budgetförslag.

– Nu har Allians för Skåne fått regionfullmäktiges stöd även för 2020 års budget och en oförändrad skatt. Budgeten innehåller prioriteringar som gör det möjligt att växla upp och satsa på framtidens effektiva sjukvård och fungerande kollektivtrafik. Vi står inför uppgiften att på en gång bygga ut den nära sjukvården och rusta upp våra sjukhus, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Jag är mycket glad över att vi med denna budget fortsätter vår förstärkning av de skånska vårdcentralerna och att vi satsar på en bättre hälsa för fler, bland annat genom organiserad PSA-testning och nya pengar till dialysvården. Om vi ska kunna möta de utmaningar som Region Skåne står inför måste vi också ha mod att tänka nytt. Därför är jag mycket nöjd med att Allians för Skåne inför en helt ny innovationspeng för att stimulera nya idéer och arbetssätt i den skånska sjukvården, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna.

– Nu växlar vi upp förändringsresan med nya arbetssätt som incitamentsstyrning och digitala verktyg både för den nära vården och kollektivtrafiken i hela Skåne. Det är med en högre växel som ger ett lägre varvtal man är bränsle- och kvalitetsmässigt mer effektiv. Så klarar vi också framtidens välfärdsutmaningar och dessutom låter det mindre från motorn under tiden, säger Annette Linander, gruppledare för Centerpartiet.

– Alliansbudgeten markerar starten på ett mycket betydelsefullt förändringsarbete i Region Skåne. Det är glädjande att kunna presentera så många konkreta satsningar som vi nu gör – och att göra det utan att höja skatten. Nu vidtar ett arbete där inte bara minus ska bli plus, utan där ytterligheter och ytterpunkter ska mötas. Där digitaliseringen ska göra oss mänskligare, där avståndet mellan östra och västra Skåne ska minska, och där vårdkedjan kommer att kunna leverera en högre utväxling, tack vare att vården ges på rätt nivå, säger Per Einarsson, gruppledare för Kristdemokraterna.

Camilla Andersson