KVINNOHÄLSA. Havandeskapsförgiftning är ett allvarligt sjukdomstillstånd som årligen drabbar cirka 9 miljoner gravida kvinnor i världen och är den främsta dödsorsaken hos både mödrar och foster. En grupp forskare vid Lunds universitet har i över 20 år envist arbetat med att försöka ta fram ett läkemedel mot preeklampsi – havandeskapsförgiftning. Nu har de i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports publicerat en studie som öppnar för vidare forskning mot ett läkemedel som forskarna hoppas kan komma att rädda många gravida kvinnors liv i framtiden.

Studien är gjord på möss, men är viktig då den bekräftar tidigare studier från forskargruppen som visar att alfa-1-mikroglobulin har effekt vid preeklampsi, nyligen har även patientstudier startat men när ett eventuellt läkemedel skulle kunna se dagens ljus är ännu osäkert.

Stefan Hansson, professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och överläkare på SUS i Lund som tillsammans med bland andra forskarkollegan Lena Erlandsson står bakom studien som nu publicerats.

Theresa Lindahl