INNOVATIONSKRAFT. Under veckan (19/6) deltog Anna Jähnke (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden, och Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i en paneldebatt om Life Science anordnad av LIF, de forskande läkemedelsbolagen. Frågan var hur Life Science i Skåne ska kunna utvecklas. 

Firs, forsknings- och innovationsrådet i Skåne, som är ett samarbete mellan Region Skåne, kommuner, lärosäten och näringsliv, arbetar för att skapa goda förutsättningar för forskning, innovation och produktion inom Life Science. Region Skåne gör också direkta satsningar på Medicon Village, på en inkubator för företag inom Life Science genom den så kallade Smile-inkubatorn och genom det egna bolaget Innovation Skåne. Men ytterligare behöver göras. 

– Region Skåne gör mycket för forskning och innovation i Skåne. Men vi måste bli bättre på att ta tillvara på den innovationskraft som finns inom vår egen verksamhet. Jag vill se mer kliniska prövningar genom att göra sjukvårdssystemet ännu mer tillgängligt för externa partners. Det är ett sätt att bygga ett tydligare och starkare varumärke inom sektorn, vilket skulle locka fler globala investerare och talanger, säger Anna Jähnke.

– Life Science är ett högaktuellt ämne och som jag personligen brinner för. Det är viktigt för oss politiker att vara en del av dessa samtal med näringslivet för att hitta nya former för samarbete och goda idéer, säger Gilbert Tribo.

Allians för Skåne ger i budgeten för 2020 ett uppdrag till regionens innovationsbolag att ta fram metoder och verktyg för att tillvarata innovationskraften i Region Skånes egna verksamheter. 

Magnus Ekblad