PROSTATACANCER. En studie som genomförts visar att strålbehandling med hög dos under en kort period är lika effektiv mot prostatacancer som konventionell strålbehandling under längre tid. Metoden möjliggör att man kan behandla fler prostatacancerpatienter och minska köerna. Kortare behandlingstid på sjukhus är en fördel för både patienten och sjukvården. Metoden med intensiv strålbehandling totalt sett inte ger fler sena biverkningar, samtidigt som effekten är lika bra som med traditionell strålbehandling.

Metoden innebär att totalt sju strålbehandlingar ges under en dryg 2-veckorsperiod med en hög stråldos, idag är den vanligaste strålbehandlingen 39 strålbehandlingar under 8 veckor. Den nya metoden innebär att man riktar strålarna mer specifikt mot tumören och därmed minimerar skadorna på närliggande organ. Som då medför att man kan ha kvar kontroll av urinering, tarmfunktion och sexuell funktion.

Studien har genomförts på 1 200 män vid tio sjukhus i Sverige och två i Danmark under perioden 2005-2015. Studien har letts av professor Anders Widmark vid Umeå universitet och docent Per Nilsson, fysiker på strålbehandlingsavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Theresa Lindahl