BUDGETMISS. I Socialdemokraternas budgetförslag för Region Skåne 2020 fanns inga medel reserverade för införandet av Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. Enligt de avtal som regionen har med Cerner krävs 125 miljoner kronor för att täcka kostnader för licenser, etcetera.

– Allianspartierna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har alla öronmärkt 125 miljoner kronor för att säkerställa införandet av denna för skåningarna avgörande investering, men inte Socialdemokraterna, sa regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) i slutet av tisdagens budgetdebatt.

– De här specifika licenskostnaderna var okända för oss, framhöll då oppositionsrådet Henrik Fritzon (S). Däremot har vi dubbelt så hög uppräkning för medicinteknisk utrustning som Alliansen, 1 procent i stället för 0,5 procent.

– Detta innebär med andra ord att S räknar upp medicinteknisk utveckling med 180 miljoner kronor mer än Alliansen, men sedan drar av 125 miljoner kronor för SDV. Det höga tonläget från talarstolen under två dagar i fullmäktige framstår därför som något omotiverat, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn