SERVICE. I slutet av 2019 går Skånetrafiken helt och hållet över till det nya biljettsystemet, som framför allt innebär ett enklare och tydligare system med betydligt färre zoner. Tanken med det nya biljettsystemet är att kunna erbjuda alla kunder ett enkelt sortiment som är enkelt att betala för. Den nya Skånetrafiken-appen var först ut i det nya systemet och har fungerat parallellt med den gamla under en längre övergångsperiod.

När det närmar sig komplett byte av biljettsystem presenteras nya och anpassade lösningar där biljettautomater är nästa steg. Samtliga biljettautomater på de skånska stationerna ska bytas ut och Conduent Transportation ska leverera 225 nya biljettautomater till Skånetrafiken. Biljettautomaterna väntas stå för 10 procent av biljettförsäljningen, där digital försäljning väntas stå för 70 procent, ombordförsäljning för 10 procent och försäljning via kundcenter och ombud för 10 procent.

De 225 nya biljettautomaterna kommer att innehålla samma biljetter och zoner som i Skånetrafiken-appen och Skånetrafiken kommer själva att utveckla gränssnitt och mjukvara till automaterna.

Helena Nanne