GE BLOD. I dag (14/6) är det den Internationella blodgivardagen, då man vill tacka blodgivare för deras livsviktiga insatser.

Varje år fokuserar Internationella blodgivardagen på ett tema för att lyfta behovet av blodgivning runt om i världen. Årets tema har uppmaningen ”Safe blood for all” och Rwanda är årets värdland. På detta sätt vill man öka medvetenheten om behovet av regelbundna bloddonationer och därmed säkerställa tillgången till kvalitetssäkrat blod och blodprodukter.

Geblod.nu skriver om Internationella blodgivardagen och nämner även att dagen firas till ära av professor Karl Landsteiner som upptäckte blodgruppssystemet år 1900 och som 1930 fick Nobelpriset för sin upptäckt. Den 14 juni är Landsteiners födelsedag. 

I svensk sjukvård behövs i snitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om. Men blodgivandet går ner och fler blodgivare behövs. Blodverksamheterna i Sverige hoppas att Internationella blodgivardagen ska inspirera fler människor att vilja hjälpa till genom att bli blodgivare och ge blod. I dag ger 3 av 10 svenskar blod. Runt 90 000 svenskar per år får blodtransfusioner varav troligen minst en tredjedel är direkt livräddande i akuta situationer.

På Geblod.nu går det även att ta del av följande:

• Cirka 360 000 registrerade blodgivare (donerat blod de senaste fem åren)
• 209 000 blodgivare (ger blod minst en gång per år)
• Medelgivningsfrekvens aktiva givare: 2,1 gånger per år
• Nya blodgivare: ca 44 000 per år
• Blodtransfusioner: cirka 90 000 personer per år får blodtransfusioner varav troligen minst en tredjedel är direkt livräddande i akuta situationer.

Camilla Andersson