LIVSVIKTIGT. Socialstyrelsen har i en aktuell rapport visat att andelen dödfödda barn uppvisar betydande regionala skillnader, vilket antyder att det finns möjlighet att minska andelen i många regioner. I Region Skåne noteras att andelen dödfödda barn har varit oväntat högt under 2018.

Därför får hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en strategi för att minska antalet dödfödda barn. Strategin ska redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden senast i oktober 2019.

– Det är oacceptabelt att andelen dödfödda barn har varit så högt i Skåne. Vi behöver jobba ännu mer med tillgänglighet och en tryggare förlossningsvård. En strategi blir en viktig utgångspunkt för att kunna identifiera och analysera nuläget för att vi därefter ska kunna vidta ännu fler konkreta åtgärder, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Att minska antalet dödfödda barn kan inte åstadkommas enbart genom insatser inom förlossningsvården utan kräver samtidiga insatser inom flera andra områden till exempel mödrahälsovårdsenheter och specialistmödravårdsmottagningar tillsammans med bred information till alla gravida kvinnor.

– Som förälder skapar man en nära relation även till det ofödda barnet. Därför måste vi göra allt vi kan för att undvika att skånska familjer drabbas av denna tragedi, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Amir Jawad