ELBRIST. I måndags (10/6) samlades ett antal deltagare från näringslivet och politiken för att diskutera kapacitetsbristen på de Skånska elnäten. I paneldebatten deltog Liberalernas regionråd Louise Eklund tillsammans med Joakim Broman, ledarskribent Liberala Nyhetsbyrån, Johan Mörnstam, VD på E.ON, Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät samt Jacob Elander, Sydsvenska handelskammaren.

Seminariet planerades på initiativ av Louise Eklund som länge sett hur framför allt skånska företag går på knäna och inte kan utveckla sin verksamhet på grund av elbristen. Mot bakgrund av det, skapades det utrymme för dialog om hur politiken tillsammans med näringslivet aktivt kan arbeta för att driva frågan framåt och verka för konkreta lösningar.

Kärnan i problemet är att tillgången på el är ojämnt fördelad i Sverige medan överföringskapaciteten i stamnätet är bristfällig. I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige råder det motsatta förhållandet. Befolkningsökning, växande städer med mer kollektivtrafik samt effektkrävande investeringar gör att vi konsumerar mer och mer el. Elkonsumtionen i Skåne är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen. Det är därför av vikt att driva frågan upp mot riksdagen och regeringen och sätta press på ansvarigt statsråd, Anders Ygeman.

Det var en mycket intressant och givande dialog där publik fick möjlighet att ställa frågor och få svar på kring hur arbetet för att åtgärda kapacitetsbristen i Skåne fortgår. Seminariet och debatten finns i sin helhet på Liberalerna Skånes Facebook-sida som ni hittar här. Louises debattartikel kring frågan hittar ni här.

Elma Huskic